Jdi na obsah Jdi na menu
 

Můj praděd se jmenoval Ondřej Baxa a narodil se 10.1.1877 v Křenicích ( u Přeštic) jako syn domkáře Václava Baxy a jeho ženy Marie.

 

Dne 26.3.1898 byl odveden do c.k. armády k vykonání tříleté vojenské služby, sedmi let zálohy a dvoulet domobrany a přiřazen ke k.k. Infanterieregiment No.35 Pilsen ( Pěší pluk č.35 Plzeň).

 

 

kasarna-35.-pluk.jpg

(kasárna 35. pěšího pluku)

 

Tam také 1.10.1898 nastoupil jako infanterist ( pěšák, vojín) a sloužil do 30.12. 1901.

14.-27.8.1907 se zúčastnil vojenského cvičení

31.12.1908 přidělen k 7. zeměbraneckému pěšímu pluku (k. k. Landwehr Infanterieregiment Nr. 7, 2. Feldkompanie)

 

 

pilsen_k_k__landwehr-kaserne.jpg 

(kasárna zeměbrany)

31.12. 1910 propuštěn z Landwehru

28.7.1914 nastoupil při mobilizaci k 7. domobraneckému pěšímu pluku

 

31.8.1914 u Opole padl do ruského zajetí

 

 

bojiste.jpg

                                                          ( mapa bojiště 26.9.1914)

 

Poté co padl do ruského zajetí pravděpodobně prošel některým ze zajateckých táborů.

( V létě 1918 – došlo mezinárodnímu k uznání čs. zahraničního odboje státy Francie, Velká Británie a USA, k čs. legiím se přihlásilo na 13 740 dobrovolníků ze sibiřských zajateckých táborů a dalších 5000 jich přišlo k týlovým službám, armádní sbor legií měl v Rusku na 56 000 )

 

1.8.1918 vstupuje ve štábním oddělení v Irkutsku do Československých legií a je mu přiděleno osobní číslo 81.120.

12.11.1918 je přidělen do 1.československého střeleckého záložního pluku, 9.setniny jako střelec

31.13.1918 je odeslán na kurs Zdravotní poddůstojnické školy v Čeljabinsku odkud se 18.2.1919 vrací zpět k 9. setnině

26.2.1919 převeden do zákopnického oddílu

                      

                 baxa1.jpg          baxa2.jpg

                     ( v rak.-uherské uniformě)                       ( v uniformě legionáře )

 

29.3.1919 povýšen na desátníka zdravotní služby

12.7.1919 převeden do Záložní doplňovací roty

26.7.1919 Lékařská komise 2. divize konaná při štábu 6. pluku v Omsku ( nález č. 1115 ) rozhodla na základě diagnozy ( hypertorofie ...) , že desátník Záložní doplňovací roty v Omsku O.Baxa je schopen neřadové služby v poli a má být evakuován do vlasti.

27.8.1919 převeden v pravomoc Evakuační komise ve Vladivostoku. V tuto dobu v dotazníku uvádí tyto údaje : zedník, ženatý, žena Barbora, 4 děti , soc. demokrat

18.11. 1919 rozhodnuto , že na základě nálezu Lék. komise 2. divize č. 1115 má být 22.11. evakuován lodí ITALY MARU do vlasti

22.11.1919 odjel 11. transportem ( prvních 12 transportů vezlo jen invalidy a staré vojáky) na japonské nákladní lodi ITALY MARU která evakuovala 980 důstojníků a vojáků z Vladivostoku jižní cestou přes Japonsko, Hong Kong, Cejlon a Suezský průplav do italského Terstu. Příjezd do Terstu byl 6.1.1920

 

italy-maru.jpg

 

ITALY MARU ( r.v.1919, tonáž 5859 GRT, rozměry : 117,35 x 15,54 x 10,79 m )

 

12.4. 1920 odeslán od Tranzitního praporu Československých legií k provedení demobilizace k Domobraneckému okresnímu velitelství v Plzni

14.4.1920 demobilizován u Československého domobraneckého velitelství v Plzni. Podle záznamů v tuto dobu bydlí v Plzni - Doudlevcích č. 125

20.7.1920 zařazen do kmenového stavu Československého pěšího pluku č. 35 v Plzni a přidělen k 1. náhr. rotě

31.12.1927 propuštěn z branné moci, z Náhradního praporu pěšího pluku č. 35 ,, Foligno,, v Plzni

25.8.1936 v Plzni, Pod Homolkou 6 , umírá ve věku 59 let na chronickou myokarditidu, edémy a srdeční sešlost.

27.8.1936 se v Plzni na hřbitově v Doudlevcích koná pohřeb na kterém za legionářské bratrstvo promluvil učitel bratr Horáček. Dle dobového tisku se pohřeb konal s vojenskými poctami.

vystrizek.jpg

 

 

pohreb_baxa_1-kopie.jpg

 

 

Při pátrání jsem používal hlavně tyto odkazy: